• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Asfalt to materiał powszechnie stosowany do budowy dróg. Cechuje się właściwościami wiążącymi i występuje naturalnie w środowisku. Pozyskiwany jest w procesie przerobu ropy naftowej. W mieszankach mineralno-asfaltowych, które wykorzystywane są do budowy nawierzchni drogowej, asfalt występuje w roli lepiszcza. Oprócz asfaltu stosowana jest odpowiednio zaprojektowana mieszanka mineralna, składająca się z mączki mineralnej, piasku i grysów oraz dodatki (np. płynne środki adhezyjne).

Rola asfaltu w nawierzchni drogowej

Nawierzchnia drogowa to warstwa lub zespół warstw połączonych ze sobą. Służą one do przejmowania i rozkładania obciążeń ruchu drogowego na podłoże, zapewniając przy tym dogodne warunki do jazdy.

Nawierzchnia drogowa składa się z trzech podstawowych warstw wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych:

 • warstwa ścieralna nawierzchni - warstwa wierzchnia. Nadaje powierzchni odpowiednie właściwości takie jak szorstkość, równość, odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz środków odladzających. Zapewnia odpowiedni komfort jazdy, a także zabezpiecza niższe warstwy przed wpływem czynników zewnętrznych. Ma bezpośredni kontakt z oponą pojazdu.
 • warstwa wiążąca nawierzchni - ma na celu przeniesienie naprężeń powstających podczas obciążenia nawierzchni do niższych warstw.
 • warstwa podbudowy zasadniczej - składa się z warstwy wzmacniającej i warstwy wyrównawczej. Służy do wzmocnienia istniejącej nawierzchni.

Do pozostałych warstw w konstrukcji nawierzchni zaliczamy:

 • podbudowę - dolna część nawierzchni, która służy do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Składa się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
 • podłoże - stanowi grunt rodzimy lub nasypowy.
 • podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leży bezpośrednio pod nawierzchnią.

Choć asfalt to tylko ok. 3-8% składu mieszanki mineralno-asfaltowej, spełnia bardzo ważną funkcję:

 • jest materiałem wiążącym ziarna kruszywa,
 • odpowiada za przenoszenie sił zewnętrznych oddziałujących na nawierzchnię ze strony pojazdów i środowiska zewnętrznego,
 • tworzy ochronną powłokę na ziarnach kruszywa, chroniąc je przed wpływem czynników zewnętrznych, np. wody czy środków odladzających.

Z tego powodu inwestorzy zabiegają o wysoką jakość tego składnika, wykonując skrupulatne badania asfaltu przy współpracy z profesjonalnymi laboratoriami drogowymi. Podstawową właściwością asfaltu jest konsystencja, którą ocenia się w badaniu penetracji  oraz temperatury mięknienia metodą pierścienia i kuli.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ