• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana

Badania mineralno-asfaltowe (MMA) to szereg specjalistycznych czynności, które mają na celu określenie najważniejszych parametrów mieszanin wykorzystywanych do budowy nawierzchni bitumicznej. Badania MMA przeprowadzane są przez profesjonalne laboratoria budowlane i drogowe, m.in. Grupę BARG, działającą na terenie całej Polski.

W ramach badań MMA prowadzone są szczegółowe analizy wykonywane zarówno na etapie produkcji, jak i w trakcie wbudowywania materiałów. Zakres działań badawczych obejmuje:

 • penetrację asfaltu (wg: PN-EN 1426)
 • temperaturę mięknienia asfaltu (wg: PN-EN 1427)
 • badania jakości wypełniacza (wg: PN-EN 933-9, PN-EN 933-10)
 • badania kruszyw (wg: PN-EN 13043)
 • skład (ekstrakcję) MMA (wg: PN-EN 12697-1, PN-EN 12697-2)
 • gęstość i gęstość objętościową MMA (wg: PN-EN 12697-5, PN-EN 12697-6)
 • wolną przestrzeń oraz wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem w próbkach Marshalla (wg: PN-EN 12697-8)
 • penetrację asfaltu lanego (wg: PN-EN 12697-20)

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

Nawierzchnie drogowe muszą spełniać szereg restrykcyjnych wymagań. Ich jakość jest bezpośrednio związana z właściwościami mieszanek mineralno-asfaltowych zastosowanych podczas budowy. Rodzaj użytej mieszanki MMA wpływa na ogólny stan techniczny nawierzchni, w tym bezpieczeństwo i komfort jej użytkowania, a także koszty związane z jej utrzymaniem.

Badania MMA pozwalają dokładnie przeanalizować najważniejsze właściwości mieszanki i dokonać oceny jej przydatności do budowy określonego typu nawierzchni. Są one niezbędne w celu opracowania i wdrożenia optymalnych rozwiązań materiałowych i technologicznych, które będą dostosowane do warunków klimatycznych oraz przeznaczenia danej nawierzchni.

Badania MMA to istotny element specjalistycznych czynności z zakresu diagnostyki nawierzchni drogowej. Laboratoria specjalizujące się w tej dziedzinie najczęściej wykorzystują swoje zaawansowane techniki badawcze, które są w pełni dostosowane do wytycznych i norm obowiązujących w kraju. Z usług firm tego rodzaju zwykle korzystają przede wszystkim inwestorzy, wykonawcy i producenci odpowiedzialni za budowę nawierzchni drogowych.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ