• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
dodatki mineralne do betonu

Współcześnie powszechnie stosuje się różnorodne mieszanki mineralne, które mają bezpośredni wpływ na właściwości struktury betonu oraz proces jego twardnienia. W składzie betonu znajduje się nie tylko cement, ale również kruszywa, woda oraz różnorodne domieszki i dodatki. Są to pełnowartościowe składniki, które z punktu widzenia praktyki budowlanej mają niezwykle duże znaczenie dla materiału oraz późniejszego zastosowania.

Rodzaje dodatków do betonu

Dodatki to drobnoziarniste składniki, które mają poprawić właściwości betonu (lub mieszanki betonowej) oraz nadać określone właściwości. Najczęściej stosowane są w ilości powyżej 5% masy cementu.

Zgodnie z normą PN-EN 206:2016 możemy wyróżnić dwa typy dodatków. Typ I obejmuje dodatki praktycznie obojętne dla właściwości betonu, czyli pigmenty i mączkę wapienną. Typ II to wszelkie dodatki, które stosowane są w celu odpowiedniego modyfikowania właściwości betonu lub mieszanki betonowej, a zaliczamy do nich m.in. pył krzemionkowy, popiół lotny krzemionkowy, granulowany żużel wielkopiecowy.

Specyfika zastosowania dodatków do betonu

Podczas różnorodnych badań betonu oceniane są przede wszystkim właściwości struktury tego materiału budowlanego oraz jego skład, który determinuje najważniejsze parametry. Dodatki okazują się cennym składnikiem betonu, który wpływa na jego jakość i specyfikę zastosowania. Do najczęściej stosowanych dodatków należy zaliczyć przede wszystkim popioły lotne oraz pył krzemionkowy. Aby jednak mogły być zastosowane jako składnik zapraw i betonu, muszą spełnić szereg wymagań normowych.

Za sprawą dodatków mineralnych można odpowiednio modyfikować właściwości materiału, dostosowując go tym samym do potrzeb późniejszego zastosowania. Modyfikacje najczęściej mają na celu zmianę m.in. konsystencji, twardości czy urabialności. Przykładowo, poprzez dodatnie do betonu pyłu krzemionkowego można zwiększyć porowatość materiału, zredukować pęcznienie, podnieść poziom wodoprzepuszczalności i wytrzymałości. Natomiast dodając popiół lotny można znacznie poprawić ciekłość oraz urabialność mieszanki betonowej.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ