• budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  Barg - kiedy chcesz mieć pewność

 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria budowlana
proces korozji betonu

Konstrukcje betonowe narażone są na nieustanne oddziaływanie czynników zewnętrznych, które mają bezpośredni wpływ na powstawanie procesów korozyjnych. Beton to materiał stosunkowo podatny na korozję, za którą odpowiadają przede wszystkim różnorodne związki chemiczne obecne w środowisku.

Na postęp procesów korozyjnych betonu wpływa przede wszystkim miękka woda wraz ze wszystkimi tlenkami znajdującymi się w otoczeniu. Mamy wówczas do czynienia z reakcjami chemicznymi, które wpływają na kondycję betonu, który zwiększa swoją objętość. Wzrost objętości powoduje rozsadzanie tworzywa, powstawanie szczelin, utratę właściwości alkalicznych oraz ochronnych.

Główne rodzaje korozji betonu

Możemy wyróżnić kilka rodzajów korozji, która może wpływać na niszczenie betonu:

 • korozja węglanowa - znajdujący się w wodzie i powietrzu dwutlenek węgla prowadzi do wytworzenia się rozpuszczalnego węglanu wapnia, który pod wpływem ekstrakcji prostej może osłabiać strukturę betonu. Pod wpływem korozji węglanowej beton traci swoje właściwości alkaliczne i nie stanowi już odpowiedniej ochrony dla stali zbrojeniowej. Powstają spękania i szczeliny w betonie. Widocznym znakiem tego zjawiska są wycieki kwaśnego węglanu wapnia widoczne w postaci białego nalotu;
 • korozja siarczanowa - powstaje pod wpływem działania kwasu siarkowego i kwaśnych roztworów soli, które prowadzą do przekroczenia dopuszczalnego stężenia jonów siarczanowych. Zwiększa się wówczas objętość gipsu, przez co może dochodzić do spękania betonu. To dość groźny rodzaj korozji, ponieważ jest trudny do wczesnego zidentyfikowania. Bardzo często możliwy jest do wykrycia dopiero pod wpływem profesjonalnych badań betonu. Pod wpływem tego zjawiska beton odspaja się łuskowo;
 • korozja ługująca – ma miejsce pod wpływem sukcesywnego rozpuszczania spoiwa i wymywania związków, które następnie wynoszone są na powierzchnię betonu. Cechą charakterystyczną tego zjawiska jest ujawniający się nalot po odparowaniu wody;
 • korozja chlorkowa – powstaje wówczas, gdy do powierzchni zbrojenia przedostają się chlorki. Wpływa na mechaniczne uszkodzenie betonu. Zjawisko to prowadzi do odspojenia betonu.
REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ