• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
Sposoby na zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Beton, jako istotny element konstrukcji budowlanych, narażony jest na ciągłe oddziaływanie zarówno środowiska naturalnego, jak i przemysłowego oraz różnorodne obciążenia mechaniczne, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jego strukturę i właściwości. Wszystkie te czynniki mogą również bezpośrednio przyczyniać się do powstawania zjawiska korozji betonu.

Z tego też powodu działania z zakresu profesjonalnego zabezpieczenia antykorozyjnego mogą mieć kluczowe znaczenie dla trwałości i solidności konstrukcji. Usługi tego rodzaju świadczone są m.in. przez BARG Naprawy i Wzmocnienia Konstrukcji Budowlanych, działające na terenie całego kraju. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu ma znaczenie zarówno w przypadku obiektów budowlanych, jak i betonowych zbiorników i kanałów.

Dlaczego odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne betonu jest tak istotne?

Korozja może prowadzić do sukcesywnego niszczenia betonu, który może się kruszyć, pękać i tracić swoje podstawowe właściwości. Na procesy korozyjne wpływają m.in. agresywne ciecze i opary, oleje, a nawet substancje zawarte w wodzie i powietrzu. Równie szkodliwy jest wpływ zjawisk atmosferycznych, takich jak np. kwaśne deszcze.

Odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne może skutecznie zapobiegać kruszeniu i pękaniu betonu. Co więcej, specjalne powłoki zabezpieczające nie dopuszczają do szkodliwego działania czynników zewnętrznych, takich jak ciecze czy opary. Działania z zakresu antykorozyjnej ochrony wpływają również na poprawę czystości betonu, który jest odpowiednio zabezpieczony przed zabrudzeniami, szczególnie tymi pochodzenia przemysłowego.

Warto jednak dodać, że metody zabezpieczania betonu dobierane są na podstawie badań betonu i szczegółowej analizy warunków atmosferycznych występujących w danym środowisku. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań i analiz można opracować odpowiednią ochronę materiałowo-strukturalną. Niezbędne jest m.in. właściwe dobranie składu cementu odpowiedniego dla budowanej konstrukcji. Profesjonalne zabezpieczenie betonu przed korozją wpływa na znacznie dłuższą, bezpieczną eksploatację betonowych konstrukcji i pozwala uniknąć kosztownych napraw.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ