• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
kruszywa do mieszanki betonowej

Kruszywa są jednym z najważniejszych składników mieszanki betonowej. Ich odpowiedni dobór w dużym stopniu determinuje jej trwałość, wytrzymałość i zastosowanie.

Prawidłowy dobór kruszyw

Dobierając kruszywa do mieszanki betonowej, należy zwrócić uwagę na szereg istotnych kwestii. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim przeznaczenie betonu oraz szereg czynników środowiskowych, które będą mieć na niego bezpośredni wpływ. Należy wziąć pod uwagę również specyfikę realizowanych prac i szereg innych wymagań, związanych m.in. z ewentualną obróbką mechaniczną powierzchni betonowej. Podczas specjalistycznego badania kruszyw zwraca się więc bezpośrednią uwagę również na ich najważniejsze właściwości użytkowe.

Kluczowe znaczenie mają m.in. właściwości geometryczne kruszywa. To one w dużym stopniu wpływają na najważniejsze parametry betonu oraz właściwości mieszanki betonowej, takie jak urabialność, wytrzymałość, trwałość itd. Bardzo ważne jest również uziarnienie. Mieszanka betonowa w większości przypadków tworzona jest z kruszywa drobnego oraz kilku typów kruszyw grubych (zgodnie z przyjętymi normami). Kruszywo drobne ma funkcję stabilizującą, wpływa na urabialność mieszanki, jej lepkość itp. Kruszywa grube z kolei stanowią wypełnienie objętościowe. Wielkość zastosowanych ziaren w mieszance wpływa również na zapotrzebowanie na wodę (wodożądność), a więc również na konsystencję.

Kolejnym istotnym parametrem jest kształt kruszywa. W tym przypadku wiele zależy przede wszystkim od rodzaju materiału pierwotnego, z którego powstało kruszywo. Kształt kruszywa wpływa m.in. na urabialność, wodożądność, szybkość zagęszczenia, przyczepność itd.

Podczas dobierania kruszyw do konkretnej mieszanki należy uwzględnić środowisko, w którym materiał będzie zastosowany. W Polsce należy wziąć pod uwagę szereg zmiennych warunków środowiskowych. Kluczowe znaczenie ma więc wskaźnik mrozoodporności, a także nasiąkliwość. Istotny jest również szereg czynników agresywnych, z którymi będzie mieć kontakt beton, np. sól drogowa.

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ