• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
specyfika sondowania CPTU

Sondowanie za pomocą statycznej sondy stożkowej CPTU (z ang. Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurement) to jedna z najnowocześniejszych metod badania gruntu nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Umożliwia bardzo precyzyjną ocenę stanu gruntu. Przebieg badania możliwy jest za sprawą stożka elektrycznego, czyli tzw. piezostożka.

Urządzenie rejestruje zapis ciągły w interwałach co 1 cm. Możliwe jest wówczas precyzyjne określenie parametrów podłoża, takich jak m.in. opór gruntu podczas zagłębiania stożka, tarcie na tulei ciernej, ciśnienie wody porowej. Piezostożek wyposażony jest w liczne czujniki oraz niezbędne oprzyrządowanie komputerowe, którego zadaniem jest bieżąca rejestracja danych w formie ciągłego wykresu.

Sondowanie CPTU

Cały proces sondowania CPTU jest stosunkowo podobny do standardowych badań z zastosowaniem sondy statycznej CPT. Początkowa faza prac skupia się przede wszystkim na rozstawieniu urządzenia w miejscu wyznaczonym do badania. Następnie odbywa się kotwienie sondy. Po stabilnym przymocowaniu urządzenia do podłoża można zrealizować badania gruntu na wyznaczonej głębokości. Mocowanie jest możliwe za sprawą zastosowanych kotew, które są mechanicznie wkręcane w grunt ze szczególną uwagą, by podczas wkręcania nie naruszyć zbytnio struktur gruntowych. Sondowanie polega na wciskaniu stożka pomiarowego ze stałą prędkością 2 cm/s, który jest połączony przewodem z komputerem rejestrującym dane. Przebieg badania można obserwować na ekranie.

Precyzja pomiarów sondowania CPTU

Zasadność przeprowadzania sondowania CPTU wynika przede wszystkim z precyzji pomiarów oraz możliwości uzyskania większej ilości danych na temat badanych gruntów. Jak już zostało wspomniane, sondowanie CPTU jest podobne do tradycyjnego sondowania CPT. Główna różnica między tymi badaniami to zastosowany stożek pomiarowy, który znajduje zastosowanie w tych badaniach gruntowych. Standardowe sondowanie CPT wykonuje się, używając stożka mechanicznego Begemanna. Do sondowania CPTU używa się stożka elektrycznego, czyli wspomnianego wcześniej piezostożka z możliwością pomiaru ciśnienia wody porowej. Co ważne, rodzaj zastosowanego stożka ma bardzo duży wpływ na precyzję pomiarów. W praktyce zdecydowanie dokładniejsze są pomiary dokonywane przy użyciu sondy CPTU. Co więcej, sondowanie CPTU pozwala również na pozyskanie znacznie większej ilości danych.

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ