• budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • Barg - kiedy chcesz mieć pewność

    Barg - kiedy chcesz mieć pewność

  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • inżynieria budowlana
Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna należy do dokumentacji geotechnicznej, która powinna być sporządzona w przypadku różnego rodzaju obiektów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych. Jej głównym celem jest wyznaczenie kategorii geotechnicznej obiektu z uwzględnieniem prognozowanej specyfiki warunków gruntowych i określeniem niezbędnych badań geotechnicznych, które powinny być zrealizowane na terenie planowanej inwestycji budowlanej.

Z czego składa się opinia geotechniczna?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że do wykonania opinii geotechnicznej zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Zgodnie z obowiązującym prawem opinię należy wykonać dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych, również domów jednorodzinnych.

To dokument, który we wczesnej fazie projektowej pozwala w wystarczający sposób zaprojektować niezbędne badania terenowe. Jest pomocna m.in. ze względu na możliwość zredukowania kosztów wynikających z posadowienia budowli.

Opinia geotechniczna składa się z części opisowej i części graficznej. Część opisowa zawiera m.in.:

  • informacje o poziomie wód gruntowych
  • opis warstw gruntów wraz z danymi na temat głębokości ich zalegania, miąższości, zagęszczenia, plastyczności, wilgotności, gęstości, spójności.

W niektórych przypadkach istnieje konieczność poszerzenia opinii o badania laboratoryjne. Dodatkowo opinia geotechniczna uwzględnia orientacyjne obliczenia nośności gruntu i zalecenia dotyczące badań geologicznych.

Część graficzna składa się z planu sytuacyjnego, na którym przedstawione są miejsca wierceń i linie przekrojów geotechnicznych. W przekrojach otworów zobrazowane są warstwy gruntu.

Sporządzaniem opinii geotechnicznej zajmują się profesjonalne firmy i laboratoria badawcze. Opinia geotechniczna pozwala inwestorom, również prywatnym, nie tylko wypełnić wszystkie obowiązki prawne, ale również pozyskać wiele dodatkowych informacji z zakresu badań geotechnicznych dla terenu planowanej inwestycji.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ