• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Badanie Proctora zyskało swoją nazwę od specjalnego aparatu Proctora, którym się je wykonuje. Jest to jedno z licznych badań, które należy zrobić przed rozpoczęciem budowy, aby dokładnie poznać właściwości gruntu i mieć możliwość ewentualnego przystosowania go do wymagań planowanej inwestycji. 


Do czego służy aparat Proctora?


Aparat Proctora (znany także pod nazwą: ubijak Proctora) jest urządzeniem używanym do określenia wilgotności optymalnej gruntu, czyli takiej jego wilgotności, przy której możliwe jest osiągnięcie jego najwyższego zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia gruntu jest niezwykle ważnym parametrem, ponieważ odpowiada za stabilność i pewność całej konstrukcji. Wpływ na gęstość podłoża ma jego wilgotność. Różne grunty charakteryzują się różną wilgotnością, dlatego powinno się ubijać ten o optymalnej wilgotności.


Na czym polega badanie Proctora?


Badanie Proctora służy do wyznaczania optymalnej wilgotności gruntu. W trakcie badania odtwarzany jest proces technologiczny zagęszczania gruntu na budowie. Polega ono na ubijaniu gruntu umieszczonego w walcowym pojemniku. Próbie tej poddaje się kilka próbek danego podłoża o różnym stopniu wilgotności. Wynik otrzymany podczas tego badania służy do precyzyjnego określenia wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego. Badanie to wykonuje się według Polskiej Normy budowlanej PN-88/B-04481.


Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie badanego gruntu. Należy go wysuszyć, oczyścić i rozdrobnić. Próbki tak przygotowanego gruntu umieszcza się w specjalnym cylindrze w ściśle określonej ilości. Zazwyczaj bada się kilka warstw gruntu.


Kolejnym krokiem jest ich ubijanie tłokami z określoną energią. Do próbki, która jest badana kilkukrotnie dolewa się wodę.


Badanie kończy się, gdy masa badanego gruntu zacznie się zmniejszać. W ten sposób można dokładnie ustalić przy jakiej wilgotności próbka zagęszczała się najlepiej podczas ubijania. Pod koniec badania wykonywany jest wykres zależności gęstości szkieletu gruntowego od wilgotności.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ