• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Badania gruntu w naszym kraju nie są obowiązkowe. Nie istnieją przepisy, które nakazywałyby inwestorom wykonywanie badań geotechnicznych, chyba że dom ma podpiwniczenie albo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są uwzględnione odpowiednie zapisy. Doświadczenie pokazuje, że znajomość parametrów technicznych danego gruntu pozwala uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie budowy, a także późniejszej eksploatacji danego budynku. W dzisiejszym wpisie opiszemy, jakie przykre konsekwencje mogą wynikać z zaniechania przeprowadzenia odpowiednich badań gruntu jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych.


Do czego przydają się wyniki badań geotechnicznych?


Badania geotechniczne mają wielkie znaczenie dla konstruktorów i architektów. Dzięki dokładnej znajomości parametrów gruntu, na jakim ma zostać wzniesiony budynek, będą oni mogli odpowiednio zaprojektować fundamenty, które są kluczowym elementem dla bezpieczeństwa konstrukcyjnego całego budynku. Badania gruntu mogą wykazać, które miejsce na działce jest najlepsze na posadowienie domu.


Najczęstsze konsekwencje niewykonania badań gruntu:


Nierównomierne osiadanie gruntu – zjawisko to jest najczęstszym powodem pękania ścian domu i powstawania na nim widocznych gołym okiem zarysowań, które mogą zwiastować poważne kłopoty konstrukcyjne albo nawet katastrofę budowlaną. Każdy rodzaj gruntu powoli osiada pod wpływem ciężaru postawionego na nim budynku. Grunt sypki będzie odkształcał się stosunkowo krótko, bo do kilku miesięcy po wybudowaniu domu, grunt spoisty może odkształcać się nawet przez okres kilku dziesięcioleci.


Zawilgocenie budynku – na nieprzebadanym gruncie nie wiemy, jaki jest dokładnie poziom wód gruntowych. Jeżeli zaczniemy budowę bez jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, może szybko okazać się, że napotkamy duże problemy już na etapie izolowania fundamentów podczas budowy. W trakcie eksploatacji budynku może dochodzić do niebezpiecznego zawilgocenia fundamentów i ścian domu. Mając informacje o wysokim stanie wód na działce, można zawczasu wykonać odpowiedni drenaż opaskowy albo odwodnienie liniowe.

 

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ