• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Elementy murowe to wszystkie odpowiednio ukształtowane elementy służące do wznoszenia murów. Są to między innymi: cegły, pustaki, kształtki i bloczki. Swojsko brzmiące nazwy były jeszcze do niedawna stosowane jako ich oficjalne nazewnictwo, dzisiaj mogą być jedynie używane jako nazwy handlowe.

Wytrzymałość i jakość każdego z tych elementów ma bezpośredni wpływ na wytrzymałość i nośność konstrukcji murowych, czyli także na bezpieczeństwo danego budynku. Jakie powinny być te elementy, aby budynek był wytrzymały i bezpieczny?


Czym są kategorie elementów murowych?


Wszystkie elementy murowe mają nadaną im przez producenta odpowiednią kategorię. Może być to kategoria I lub II. 


Kategoria danego produktu niesie ze sobą ważną informację dla wykonawcy – jaką wytrzymałość na ściskanie ma dany element. Każda cegła czy pustak muszą przejść badania zakładowej kontroli produkcji pod względem jakości wyrobów, która nada im odpowiednią kategorię. 


Elementy z kategorii I są pewniejsze od elementów murowych z kategorii II. 


LD i HD – co to jest?


Wyróżniamy dwa rodzaje ceramicznych elementów murowych: LD i HD. Elementy o gęstości objętościowej brutto nieprzekraczającej 1000 kg/m3 przeznaczone do użytku w murach zabezpieczonych to elementy LD. Elementy, które są przeznaczone do stosowania w murach niezabezpieczonych oraz elementy murowe o gęstości objętościowej brutto przekraczającej 1000 kg/m3 stosowanych w murach zabezpieczonych to elementy HD. 


Absorpcja wody


Jeżeli elementy murowe są przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku, to absorpcja wody jest bardzo ważnym parametrem, którego nie powinniśmy lekceważyć. Jeżeli stawiany przez nas mur będzie narażony na działanie surowych warunków, to maksymalna wielkość absorpcji wody nie może przekraczać 6% masy elementów. Jeśli mur będzie narażony na działanie umiarkowanych warunków, w takim wypadku absorpcja wody nie powinna być większa niż 18% masy użytych elementów. Jeśli w otoczeniu muru panują obojętne warunki atmosferyczne, to absorpcja nie powinna przekraczać 26% masy elementów.

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ