• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Współczesne budownictwo liniowe i kubaturowe nie może się obejść bez różnych elementów prefabrykowanych. Realizacja większości obiektów wymaga zwykle wykonywania różnych niestandardowych konstrukcji betonowych. Jednak niemal każda budowla potrzebuje również różnych elementów o wystandaryzowanych parametrach, które taniej i szybciej można wykonywać poza placem budowy. Prefabrykaty betonowe muszą jednak spełniać wiele wymagań związanych z ich jakością i wytrzymałością. Żeby było to możliwe, potrzebne są odpowiednie metody ich wytwarzania, które zapewnią właściwy skład mieszanki oraz jej odpowiednie zagęszczenie. Odpowiedzią na te potrzeby są wyroby wibroprasowane. Zobaczmy, jakie są zasady ich produkcji oraz jakie elementy są najczęściej wytwarzane w ten sposób.

 

Proces wibroprasowania

 

Wibroprasowanie to sposób obróbki mieszanki betonowej, który umożliwia jej optymalne zagęszczenie. Zwykle jest stosowany przy produkcji elementów, które muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością i np. niską porowatością. Wibroprasowanie jest zwykle przeprowadzane w dwóch etapach. Pierwszy z nich polega na wibracyjnym zagęszczaniu mieszanki betonowej. Jego celem jest właściwe ułożenie fragmentów kruszywa i ich równomierne rozmieszczenie. W drugim etapie mieszanka jest dodatkowo poddawana działaniu dużej siły ściskającej. Służy ona lepszemu wypełnieniu pustych przestrzeni między cząsteczkami masy betonowej i usuniecie z niej powietrza.

 

Prefabrykaty wibroprasowane

 

Metoda wibroprasowania jest używana do produkcji różnego rodzaju prefabrykatów. Najczęściej w ten sposób są produkowane elementy do budowy infrastruktury drogowej: krawężniki, różnego typu obrzeża, kostka brukowa, płyty chodnikowe. Wielu producentów oferuje również produkowane w ten sposób elementy drenaży i odwodnień: kręgi, pokrywy, rynny, koryta, rury lub kratki.

Wyroby wibroprasowane muszą odznaczać się odpowiednimi parametrami związanymi z nasiąkliwością, a zarazem odpornością na mróz, jak również odpornością na ścieranie, rozciąganie czy zginanie. Ich jakość oraz zgodność z obowiązującymi normami europejskimi powinna być określona na podstawie specjalistycznych badań prowadzonych przez uprawnioną firmę.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ