• barg
 • budowa drogi
 • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
 • wiercenie geologiczne
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana
 • geologia inżynierska
 • inżynieria budowlana

Badania niszczące (skrót DT od ang. Destructive Testing) to rodzaj badań, podczas których próbki ulegają zniszczeniu. Przeprowadzane są w celu sprawdzenia, w jaki sposób zachowuje się dany materiał w sytuacji obciążenia (wytrzymałość eksploatacyjna). Z jednej strony badania te pozwalają na zgromadzenie wielu wartościowych wniosków na temat badanych obiektów. Z drugiej jednak sposób ten jest stosunkowo mało ekonomiczny i nie we wszystkich przypadkach może być zastosowany.

Metod badań niszczących jest kilka. W tym artykule poświęcimy im nieco uwagi.

 • Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie to jedna z podstawowych cech wyróżniająca wiele materiałów. Rozumiemy przez nią maksymalne naprężenia, jakie jest w stanie wytrzymać obciążenia próbka. Przeprowadzane jest w maszynie wytrzymałościowej na ściskanie, a materiał poddawany jest badaniu aż do momentu zniszczenia. W ten sposób można nie tylko określić właściwości materiału, ale również skontrolować jakość i wykryć wady wyrobu, a także ocenić jego właściwości pod wpływem działania określonych czynników zewnętrznych.

 • Wytrzymałości na zginanie

Badanie to pozwala na wyznaczenie umownej granicy wytrzymałości materiału na zginanie. Jest to termin, który określa naprężenie, jakie odpowiada maksymalnej sile obciążającej, określonej podczas próby statycznej zginania. Do badania wykorzystuje się uniwersalne maszyny wytrzymałościowe.

 • Wytrzymałości na odrywanie

Pomiar przyczepności przez odrywanie najczęściej wykonuje się w przypadku betonu oraz różnorodnych warstw wykończeniowych. Wytrzymałość na odgrywanie najczęściej mierzona jest metodą pull-off.

 • Badanie wilgotności i nasiąkliwości

Jest to badanie przeprowadzane metodą bezpośrednią. Określane są właściwości materiału narażonego na bezpośrednie działanie wilgoci oraz wody. Wyznaczany jest stopień nasiąkliwości wyrobu.

 • Badania wodoszczelności i mrozoodporności betonu

Badanie wodoszczelności polega na okresowym poddaniu próbek działaniu wody, doprowadzanej pod określonym ciśnieniem do powierzchni próbki. Podczas badania obserwuje się, czy woda nie przechodzi przez pozostałe ściany próbki. Po badaniu próbka jest przełamywana w celu weryfikacji, jaka jest głębokość penetracji wody do wnętrza. Badanie mrozoodporności ma na celu określenie odporności materiału na działanie niskich temperatur, jakie mogą występować w środowisku jego użytkowania.

 

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ