• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Badanie płytą dynamiczną to jedna z szybszych metod pozwalających na sprawdzanie zagęszczenia gruntu na budowie. W jaki sposób się je przeprowadza, a także jakie ma zastosowanie w praktyce ?

Technika badania płytą dynamiczną

Metoda ta wykorzystuje specjalną płytę obciążającą o średnicy 300 mm, która podlega dynamicznemu obciążaniu przy użyciu opuszczanego z wysokości ciężarka o masie 10 kg. Aby uzyskać miarodajne wyniki, konieczne jest przeprowadzenie trzech prób obciążeniowych, na podstawie których wylicza się końcowy moduł odkształcenia oznaczany jako Evd. 

Kiedy wykonuje się badania gruntu z użyciem płyty dynamicznej ?

W przeciwieństwie do metody VSS, pomiary płytą dynamiczną nie wymagają zastosowania obciążenia przeciwwagą co sprawia, że przeprowadza się je także w trudno dostępnych miejscach, np. w wykopach lub rowach. Pod względem charakterystyki gleby, badanie można wykonywać na gruntach, w których wielkość ziaren nie przekracza 63 mm, a także grunty z dodatkiem (do 30%) kruszyw łamanych, oraz grunty drobnoziarniste niespoiste, gdy grubość badanej jednorodnej warstwy gruntu wynosi 0,3÷0,5m. 

Zalety zastosowania płyty dynamicznej

Poza możliwością przeprowadzania pomiarów w trudno dostępnych miejscach, zaletą tej metody jest bardzo krótki czas pomiaru wynoszący mniej niż 3 minuty (w przypadku badania VSS jest to prawie godzina). Atutem jest też szerokie zastosowanie, zazwyczaj jednak sprawdzają się one w budownictwie ziemnym, fundamentowym oraz drogowym. Współcześnie jest ona także podstawowym narzędziem w działalności firm geotechnicznych, z którymi współpracuje się przy budowie dróg ekspresowych oraz autostrad. 

Zastosowanie odpowiedniej metody to nie wszystko, istotna jest również właściwa interpretacja wyników. Jeżeli zależy Państwu na profesjonalnym przeprowadzeniu badań gruntu przy użyciu płyty dynamicznej, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Specjalizujemy się w wielu metodach badawczych gruntu mających zastosowanie przy różnego rodzaju inwestycjach. 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ