• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Jeszcze do niedawna przeprowadzenie badań laboratoryjnych wymagało sterylnych warunków, dostępnych jedynie w laboratoriach. Dziś coraz częściej stosowane są metody pomiarowe, z których można korzystać również w terenie m.in. w diagnostyce budynków. W przypadku dużych, nieruchomych obiektów istotne jest nie tylko zebranie informacji na temat składu chemicznego użytych do budowy materiałów, ale również określenie właściwości fizycznych całych konstrukcji i podjęcie na tej podstawie odpowiednich działań konserwatorskich.

Czym są badania nieniszczące?

Badania nieniszczące obejmują wszystkie działania analityczne, w wyniku których nie dochodzi do żadnych zmian w strukturze eksponatu, a pomiar jest wykonywany bezpośrednio na nim. W przypadku budowli jest to o tyle ważne, ponieważ mamy do czynienia z dużym obiektem, z którego nie da się pobrać miarodajnych próbek bądź nie ma dostępu do głębszych warstw np. ścian. Dlatego do określenia stanu budynku konieczne jest wykorzystywanie takich technik analitycznych, które pozwalają zebrać informacje o właściwościach fizykochemicznych materiału bez ingerencji w sam obiekt.

Jakich informacji dostarczają badania nieniszczące?

Diagnostyka budowli skupia się na badaniu cech fizycznych materiałów budowlanych takich jak geometria, wytrzymałość, nasiąkliwość czy mrozoodporność. Badania nieniszczące dostarczają informacji na temat rozkładu oraz średnicy zastosowanego zbrojenia; pozwalają również określić grubość otuliny w żelbetonowych konstrukcjach. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, który umożliwia wykonanie specjalistycznych analiz, pozwala uniknąć naruszenia konstrukcji oraz zmniejsza szansę na przypadkowe zniszczenie instalacji lub prętów zbrojeniowych, jak również minimalizuje ilość prac porządkowych i remontowych przeprowadzanych po wykonaniu odkrywek. Dodatkowo, dzięki zdobytej wiedzy, fachowcy są w stanie podjąć odpowiednie kroki celem renowacji budynku oraz jego ochrony przez dalszym starzeniem.

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ