• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Zakładowa Kontrola Produkcji, czyli w skrócie ZKP to proces stałej wewnętrznej kontroli produkcji prowadzonej przez producenta wyrobów budowlanych. Takie postępowanie zostało wprowadzone w 1988 roku za sprawą dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej, która miała ujednolicić przepisy prawne wszystkich krajów członkowskich. Producenci wyrobów budowlanych są zobowiązani prawnie do wdrożenia i utrzymania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, dzięki któremu będą mogli zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości wytwarzanych przez nich towarów.


Czego dotyczy certyfikacja ZKP?


Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji nie dotyczy bezpośrednio jakości samego wyrobu budowlanego, ale zajmuje się bardziej oceną różnych działań podejmowanych przez producentów. ZKP sprawdza, czy wyrób jest produkowany w sposób powtarzalny, czyli innymi słowy, czy wszystkie egzemplarze danego produktu są identyczne. Zakładowa Kontrola Produkcji sprawdza także, czy prowadzona produkcja spełnia wszystkie wymagania specyfikacji technicznej. Celem tej certyfikacji jest więc przede wszystkim zmniejszenie wadliwości produktu i zapewnienie jednolitej, znormalizowanej i poprawnej produkcji. Ważne jest także zadbanie o odpowiednie bezpieczeństwo wszystkich pracowników danej firmy, dzięki czemu spada wypadkowość podczas produkcji, a tym samym redukowane są niekorzystne przestoje produkcyjne. Dzięki takim działaniom można zminimalizować ilość reklamacji, a także zwiększyć prestiż firmy.


Jak wdrażana jest Zakładowa Kontrola Produkcji?


Wdrażanie Zakładowej Kontroli Produkcji opiera się o wymagania normy ISO 9001, czyli wymagania, jakie musi spełniać organizacja w zakresie systemu zarządzania jakością. Wszyscy producenci, którzy posiadają ten certyfikat, spełniają równocześnie wymagania stawiane dla systemu ZKP. Firmy nieposiadające ISO 9001, które chcą wdrożyć system ZKP, są i tak zmuszone do spełniania wytycznych zawartych w owej normie. Aby móc wdrożyć ZKP, należy najpierw przeprowadzić wstępny audyt, który obejmuje analizę systemu zarządzania pod kątem spełniania wymagań normy produktywnej PN-EN. Następnym krokiem jest przygotowanie planu prac wdrożeniowych, przeprowadzenie szkolenia z wymagań ZKP, a następnie stworzenie projektu księgi ZKP. Wdrażanie tego systemu odbywa się przez przeprowadzenie praktycznych warsztatów szkoleniowych z zakresu przestrzegania zasad ZKP. Następnym krokiem jest przeprowadzenie końcowego audytu, podczas którego sprawdzane jest, czy wprowadzony system działa sprawnie.

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ