• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Beton to materiał powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Powstają z niego elementy konstrukcyjne, między innymi: stropy, ściany nośne, fundamenty czy posadzki. Jego wytrzymałość jest niezwykle ważnym parametrem, ponieważ to od niej zależy stabilności budowli i bezpieczeństwo jej eksploatacji. Wytrzymałość betonu można określić po 28, 56 lub 90 dniach od ułożenia w szalunkach, gdyż zależnie od zastosowanego rodzaju cementu tyle trwa proces jego naturalnego dojrzewania.

Dokładna informacja dotycząca dojrzałości betonu jest niezwykle cenna, gdyż dzięki niej można szybciej rotować szalunki, usuwać deskowania formujące elementy konstrukcyjne albo podpierające je rusztowania i w ten sposób skracać czas trwania robót żelbetonowych.

Dzięki temu zmniejszane są koszty budowy, a zyskany czas można przeznaczyć na inne pilne prace budowlane, co wpływa na szybsze oddanie obiektu budowlanego do użytku. Nie mając informacji na temat dojrzałości zastosowanego we wznoszonej konstrukcji betonu, możemy zbyt wcześnie podjąć decyzję o rozdeskowaniu lub usunięciu podpór, co może doprowadzić do uszkodzenia elementu albo jego trwałego osłabienia bądź odkształceń.

Czym jest dojrzałość betonu?

Dojrzałość betonu jest ściśle związana z jego wytrzymałością, która jest funkcją jego wieku i temperatury. Rośnie ona wraz z postępującym w czasie procesem hydratacji cementu, który z kolei jest bezpośrednio zależny od wzrostu temperatury. Aby beton mógł dojrzeć i uzyskać odpowiednią wytrzymałość, musi mieć zapewnione optymalne warunki temperaturowo-czasowe. W zależności od temperatury proces narastania jego wytrzymałości będzie przyspieszony lub spowolniony. Dzięki wykorzystaniu metody pomiaru dojrzałości betonu możemy określić wytrzymałość betonu na podstawie czasu, temperatury i właściwości zastosowanego betonu i cementu. 

Na czym polega kontrola dojrzałości betonu?

Kontrola dojrzałości betonu to badanie betonu, które można wykonać na każdej budowie. Na prętach zbrojeniowych bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej umieszcza się bezprzewodowe czujniki. Badają one rzeczywistą temperaturę betonu oraz jego wilgotność przez całą dobę. Dzięki systematycznemu pomiarowi temperatury i wilgotności wykonywanemu podczas wiązania świeżego betonu można ocenić jego przyszłą wytrzymałość. We wznoszonej konstrukcji można umieścić nieograniczoną liczbę takich czujników, dzięki czemu na bieżąco (dzięki specjalnej aplikacji mobilnej i zastosowaniu technologii Bluetooth) można obserwować przyrost temperatury, dojrzałości oraz wytrzymałości betonu.

Pomiar prowadzony jest wewnątrz zalewanych konstrukcji, a uzyskane odczyty temperatury są przekazywane do laboratorium, gdzie próbki tego samego betonu są poddawane procesowi dojrzewania w takiej samej temperaturze w suszarce. Dzięki temu można uzyskać próbki betonu, które mają dokładnie taką samą wytrzymałość jak beton użyty na budowie. Próbki otrzymane w laboratorium są następnie poddawane badaniom wytrzymałościowym.

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ