• barg
  • budowa drogi
  • Doświadczenie, wysoka jakość, szybkość realizacji oraz profesjonalizm
  • wiercenie geologiczne
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana
  • geologia inżynierska
  • inżynieria budowlana

Chociaż beton jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych, to nieprzerwanie trwa proces jego udoskonalania i rozwój technologii jego wytwarzania. Powstają coraz nowsze mieszanki mineralne, a także opracowywane są innowacyjne metody aplikacji. Wszystkie zmiany mają na celu ulepszenie właściwości betonu oraz rozszerzenie możliwości jego stosowania. Gdy na początku XX wieku w USA po raz pierwszy zaprezentowano specjalne urządzenie służące do dynamicznego nanoszenia mieszanki mineralnej, nikt nie podejrzewał, że ta technologia zrewolucjonizuje sposób aplikacji mieszanek i będzie z powodzeniem wykorzystywana przez ponad 100 lat! 

Technologia, o której piszemy, nazywa się betonem natryskowym, czyli inaczej – torkretem i do dzisiaj jest stosowana do różnych prac budowlanych oraz napraw i wzmocnień konstrukcji

Do czego wykorzystuje się torkretowanie?

Beton natryskowy jest obecnie stosowany do przeprowadzania wielu prac z zakresu budowy, wykończenia i renowacji konstrukcji budowlanych. Torkret wykorzystywany jest do realizowania napraw, wzmocnień, a także wykonywania okładzin ochronnych. Dzięki zastosowaniu torkretu można wykonać np. remonty wiaduktów, tuneli, mostów czy zbiorników na wodę lub materiały sypkie, a także zabezpieczać baseny. Jest używany również przy wznoszeniu konstrukcji obiektów budowlanych specjalistycznych i kubaturowych (np. mostów, kopalń rud, węgla kamiennego i brunatnego, a także w budownictwie hydrotechnicznym i geotechnicznym). Sprawdza się również  przy wykonywaniu wzmocnień skarp i wykopów, a także zabezpieczaniu palisad.

Dwa rodzaje betonu natryskowego:

  • Torkret mokry — metoda mokra jest stosowana wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna aplikacja mieszanki albo gdzie nie można pozwolić sobie na zapylenie towarzyszące metodzie suchej. Torkret mokry to przygotowana wcześniej mieszanka, która transportowana jest pompą ślimakową do dyszy wylotowej, a z niej pneumatycznie wyrzucana na określone miejsce naprawianej konstrukcji. 
  • Torkret suchy — metoda sucha jest stosowana do uzupełniania konstrukcji budowlanych. Ich niewątpliwą zaletą jest duża wydajność, szybkość i możliwość regulacji ilości natryskiwanego materiału. Wykorzystując torkret suchy, możemy precyzyjnie regulować grubość nanoszonej zaprawy. W przeciwieństwie do torkretu mokrego mieszanka sucha jest transportowana strumieniem sprężonego powietrza do dyszy natryskowej i dopiero tam mieszana jest z wodą zarobową, a następnie aplikowana na daną powierzchnię. Dysza natryskowa wyposażona jest w specjalny zawór, przy pomocy którego można regulować ilość dostarczanej do mieszanki wody. Dzięki temu można uzyskiwać mieszankę o różnej gęstości. Jest to bardzo ważne, jeżeli chcemy  jednocześnie natryskiwać powierzchnie pionowe oraz sufity.

 

REKRUTACJA
WYNIKI BADAŃ