Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Roztokach Bystrzyckich